T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: THÂN NGỜI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh: Tác giả gởi

người
ngồi với bóng
cô đơn
chợt nghe ngọn nắng
lâm bồn xa phương
lọn tóc mây chợt phi thường
ôm mùa rảo bước vào
thương nhớ này
trễ rồi
thán
oán
[ô hay]
sao tình không nhủ tự ngày non tơ
bây giờ
làm sao bây giờ
vệt môi đã ráp
quạnh bờ dung nghi
không ai hát
giữa đương thì
thôi vào khoảng lặng từ nghi hoặc đời
một lối nhìn biệt
hoang khơi
sờn vai ấm

rạng ngời châu thân


hoàng xuân sơn
24.1.23