T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: thoát

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

tieng cho sua dem

Tiếng chó sủa đêm – Tranh: Thanh Châu

 

đừng nói với tôi các anh đã thoát khỏi nạn mù chữ của kẻ cầm cờ đỏ

không hiểu tại sao lương tri quý vị [muôn đời] khờ khạo trước cái bóng chàm bàm nô dịch

có thể ai cũng muốn [che dấu] sự ngu muội của mình

là bình phong của kẻ khác

trí thức ôi trí thức

khi một đời mê mê sờ dế quỷ

người này cố tình mà mắt kẻ khác nên cái ác vẫn đồng sự đồng tình

đồng lõa trên từng mũi đinh

rịt chặt áo quan đồng loại

xin đừng đeo mặt nạ tự sướng

đậy điệm tội ác lớn nhất là sự đánh lận tri thức

hãy cố gắng thoát khỏi lưng quần dải rút

đứng thẳng làm người trên hai chân

hãy chăm chút tình người

không phải bằng sự sám hối của miếng ăn

mà bằng cuộc đồng hành

tính nhân văn ngời sáng

 

hoàng xuân sơn

9 nov. 17

 

 

 

 

©T.Vấn 2017