T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: vài đoạn nhớ thời Nhân Văn, Tân Văn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

chieu HoangLienSon-edit

Chiều Hoàng Liên Sơn – Tranh: Thanh Châu

 

điệu mê hồn

hắn chu miệng sáo thổi điệu buồn

buổi chiều khô đét như cọng rơm

đồng không đã chết từ mông quạnh

ngoài bãi tha ma điệu sáo buồn

 

năm cẩu

đừng buồn nghe em quần chó táp

bảy ngày không tới bảy ngày chui

vào hai ống quyển lê thân cụ

tới cửa thiên nhai chớ có lùi

 

lủi

lủng lẳng thủng thẳng.  này.  leng keng

đồng xu rớt xuống nợ không đèn

túi thui.  cứ tháo thân mà chạy

bịt mồm bịt miệng chớ kêu rên

 

quy trình

trời quỷ gì buốt rát như cắt

máu đông máu đông tuồng mặt sắt

kẽm nhôm a trúng bã thần đồng

rốt cuộc rồi bùn cũng hóa đất

 

nghi vấn

thiệt tình hết biết không hề biết

thằng cu chạy lon ton ngả nào

trời mưa lũ lụt trôi hầm hố

mà bọn nhà lầu cứ ở cao

hoàng xuân sơn

25 mars 2018

 

 

 

 

©T.Vấn 2018