T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: H Ư Ơ N G X A

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Từ Vườn Khuya Bước Về, Đinh Cường

 

Và rồi chạm tới hoang khơi

hoàng hôn vữa tím lạc trời xanh mê

ôi đôi mắt. ban mai, kề

những món tóc rủ hồn khuê lạnh vàng

tuổi đời lánh một cung ngang

mùa nao đàn giọt tình tang với lời

còn nghe âm thư gọi mời

nụ môi chiết một cành lơi lả thầm

phải hôm xưa trăng hồ cầm

nguyệt ghi một nét từ ân cho đời

huyền sơ chớm dạng hoa cười

trăm năm gần chút hương vời vợi xa.

h o à n g x u â n s ơ n
10. Janvier, 2022

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2022