T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: LỤC LĂNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

[Kết thúc một mùa hè]

clip_image002

 

Gió thổi mát em hãy thổi mát

trời nực nồng trời cứ nực nồng

anh cầm trên tay khối hình lục giác

vui đợi buồn. mặt có mặt không

 

Mặt nào không mặt nào (không) có

có rồi không rồi cũng bụi bờ

trời cao sông rộng đất kéo chạy

đất. người xô miết tới bơ vơ

 

Anh đeo kính đen sục sạo mùa hè

ở đâu ở đâu nhìn ra mắt nắng

dường như bụi hồng trốn góc đỏ hoe

chiếc xắc em đeo váy màu em bận

 

Anh quẳng giày anh lội chân không

vết xước năm xưa bây giờ lại tấy

mùa hè lăn lóc những hòn đá chồng

bài thơ lục lăng không còn ngọ nguậy

 

Hình giả hình chân nhận ra hình khối

mưa tha lời tình giữ riệt nơi đâu

giọt nước cạn queo mùa hè sắp chết

chữ bước vẹo xiêu tìm một bệt màu

 

h o à n g x u â n s ơ n

3.8.21

 

 

 

 

©T.Vấn 2021