T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: M Ầ U S O N

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

 

son. hẻo,

từ lánh màu buồn

nàng thả miên mộc

vào hương sắc

chìm

chiết chiều với mắt lim dim

say cơn mạn ngã

lối

mìn

cỏ hoa

mầu a di. nâu

điệu đà

tình đi chúi nhủi câu ca hồng trần

hạt bụi nào đính phân vân

bám môi son đỏ

bay trần trụi

xanh

 

h o à n g x u â n s ơ n

21 Octobre, 2021

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021