T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh : Lời Cuối Cho Người Học Trò

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Trò cứ chạy vòng vòng đi
Cứ chạy vòng vòng đi
Trò không còn trẻ để vòng vòng quanh thế giới
Ngay như nước Mỹ có 50 tiểu bang
Trò giỏi lắm cũng vòng vòng 5 cái
Và cuối cùng
Thế nào trò cũng lại về tiểu bang thứ 6
Nơi thầy đang tu thiền.

Không có thầy, trò chỉ có ngáp.
Nhưng thầy năn nỉ trò
Chỉ còn 5 phút nữa là thầy đắc đạo
Nếu có ghé qua thầy
Chờ tới phút thứ 6

Ấy là lúc ánh hào quang thầy tỏa sáng
Ấy là lúc thầy thành chánh quả
Ấy là lúc thầy chấp trò
Tóc mây, mắt biếc, nốt ruồi son
Ấy là lúc thầy thách trò
Tiền pháo hậu xung.
Công đồn đả viện.

Nhưng dù vậy, trò muốn về cứ về
Thầy đang cần người quét lá đa
Tụng kinh, gõ mõ.
Cần người biết làm tương chao
Biết muối cà, muối dưa
Biết chẻ củi, biết gánh nước
Thầy cũng muốn trò về làm ma nữ
Cho thầy thử thách đạo hạnh

Thầy cũng muốn trò về làm trăng
Cho sáng những đêm rằm.
Mùa hè thấy muốn trò làm tấm phản gỗ cho thầy ngả lưng
Mùa đông thầy muốn trò làm tấm chăn cho thầy đắp ấm
Mùa xuân thầy muốn trò làm hoa cho thầy làm bướm
Mùa thu thầy muốn trò làm lá vàng cho thầy nhặt những đêm khuya
Và những công quả vân vân, chỉ hai thầy trò mình biết.

Nếu cần tiền mua vé thầy gởi cho
Nhưng hãy đi bằng đường phi thuyền cho nhanh, cho mau
Thầy biết mình chẳng còn sống bao lâu
Nên thầy muốn trò về cho thầy vui vẻ nhắm mắt
Mô Phật.

LML(SƯƠNG BIÊN THUỲ)

 

 

©T.Vấn 2015