T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: tác hại chân dài/thị mầu kêu oan/trốn đâu hỡi trần gian/đôi mắt/lầu xanh/đè

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Thị Mầu – Tranh: Thanh Châu

tác hại chân dài

chân dài nói thiệt rất nguy
cơ cho các đấng tu mi trên giường
nhứt là nghịch chuyển âm dương
ngắn chân quần thảo phi thường mới siêu

thị mầu kêu oan

bọn chức dịch hám ta lẳng lơ
lũ phu nhân ghiền ta trắc nết
thị kính một đời oan ức
mầu ta oan khuất muôn đời

trốn đâu hỡi trần gian

tôi vô rú né tiệc tùng
cút xuống sông trốn nhiễm trùng mi xanh
không ngờ đáy nước long lanh
râm ran tôm tép nói hành rong rêu


đôi mắt

mắt nường tôn nữ rêu thành quách
đắng đót lòng ta một cố cung
hắt hiu hiu hắt vàng đông lạnh
chưa gặp nàng sao bỗng nhớ nhung

lầu xanh

mới nằm
gác cẳng hôm qua

hôm nay gác lại
đã là người dưng

giao hoan
như thú trong rừng

mà thơ mộng hóa
tình chung
suốt đời

đè

em đè bóng
bóng đè em

đè ngày sum họp
đè đêm chia lìa

đè đau điếng
đè đầm đìa

đè suông
thôi đã úp thìa
cuộc đâu

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)

©T.Vấn 2022