T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 23, 2022

Nguyễn Hàn Chung: tác hại chân dài/thị mầu kêu oan/trốn đâu hỡi trần gian/đôi mắt/lầu xanh/đè

tác hại chân dài chân dài nói thiệt rất nguycơ cho các đấng tu mi trên giườngnhứt là nghịch chuyển âm dươngngắn chân quần thảo phi thường mới siêu thị mầu kêu oan bọn chức dịch hám ta lẳng lơlũ phu nhân ghiền ta trắc nếtthị kính một đời oan ứcmầu ta oan khuất muôn

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: KHÔNG ĐỀ

        Mới chỉ nhìn thóang cái tiêu đề không thôi đã đầy kỳ bí, kỳ tích, ắt hẳn là một bút khảo tam sao thất bản chi đây với thiên cổ ký sự khô khan ngập chữ nghĩa. Nói cho ngay cốt truyện qua lời tự thuật của một tác nhân, đại lọai như “Tác

Đọc Thêm »
Lưu Trữ