T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thanh Sơn: Tiếng dương cầm/Ngó

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hoa trên piano – Tranh: Thanh Châu

 

Tiếng dương cầm

 

Tình yêu

Là chiếc lá trên cành

Vay mượn chiếc lá

Về ủ giấc mộng xanh

Vay mượn bàn tay

Vân vê linh hồn mỏng

Lắng nghe lắng nghe từng giọt âm thanh

Lả  lơi chiều ảo vọng

Nắng tắt bên kia triền đồi

 

Bàn tay thon

Tiếng tơ chùng

Lung linh trên từng phím  đàn

Từng giọt rơi

Thánh thót như mưa rơi, lá rơi, ngoài hiên rơi

Nhẹ nhàng rơi trên bờ môi non

Ngủ ngon nhé

Ủ  hương đời

 

Nụ  hôn

Rớt xuống hiên ngoài

Rất xanh

 

 

Ngó

 

ngồi buồn ngóng ngó mây bay

vói tay vớt bóng nắng ngày vẩn vơ

ngó ngược xuôi ngóng ởm ờ

giật mình vuột mất cơn mơ tuyệt vời

ngóng biển khơi ngó núi đồi

riêng chung còn mỗi bóng tôi bóng mình

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021