T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: MỘ NGƯỜI NAM-BẮC

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

mo nguoi nb

Em – vợ lính và cũng là mẹ lính

Mùi áo chồng và cả mùi áo con

Mùi chinh chiến, mùi duyên tình Trời định

Để một đời: Em hai chữ sắt son

Khi anh sống, áo treillis bùn đất

Lúc dựng cờ, áo thẫm máu, đất nâu

Con bé dại hỏi mẹ câu… ba mất

Nghĩa là gì … người thức trắng đêm thâu

Ngày khôn lớn, Mẹ vẫy tay con trẻ

Bước quân hành theo nối tiếp Cha Anh

Lòng quả phụ khấn thầm câu lòng Mẹ

Ơn Trời cao xin ban phúc ơn lành

Mười năm sau Mẹ lên rừng phương Bắc

Thăm con giờ “tù cải tạo” khổ sai

Khấn hồn thiêng mà rưng rưng nước mắt

Phù hộ con, anh trong tấm thẻ bài…

Chữ quả phụ chỉ riêng anh hiểu được

Chữ mất con, em xa xót trong lòng

Trắng khăn tang một lần em đã bước…

Xuống mộ sâu rồi chia cách vợ chồng

Anh và con – cả cuộc đời em đấy

Bao tháng năm hai di ảnh bên em

Hồn ai đó vấn vương ngàn lau sậy

Mộ hai người Nam – Bắc lạnh sương đêm

Như Thương