T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Đức Phổ: Tiễn Tân Sửu Đón Nhâm Dần

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Nguồn tranh: kinhtedothi.vn)

 

Tháng lụn năm vơi đếm ngược ngày
Tân niên khai bút ước điều hay
Trâu về ao vũng xua điềm gở
Hổ xuống đồng bằng thử vận may
Chớ để sa cơ thành chuột lủi
Đừng nên lỡ dịp hóa rồng bay
Đầu xuân cầu chúc cho dân nước
Thoát cảnh tai ương ách đọa đày.

 

tranducpho

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2022