T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Một 26, 2022

Trần Đức Phổ: Tiễn Tân Sửu Đón Nhâm Dần

(Nguồn tranh: kinhtedothi.vn)   Tháng lụn năm vơi đếm ngược ngày Tân niên khai bút ước điều hay Trâu về ao vũng xua điềm gở Hổ xuống đồng bằng thử vận may Chớ để sa cơ thành chuột lủi Đừng nên lỡ dịp hóa rồng bay Đầu xuân cầu chúc cho dân nước Thoát cảnh

Đọc Thêm »

Nam Lộc: NHỮNG THUYỀN NHÂN TỊ NẠN MUỘN MÀNG

Gia đình bà Trần Thị Lụa được các nhà bảo trợ tiếp đón tại phi trường Toronto Vâng, họ là những thuyển nhân tị nạn muộn màng, nhưng không tuyệt vọng, bởi vì vẫn có những tấm lòng nhân ái trên cuộc đời này. Gia đình của bà Trần Thị Lụa gồm 7 người, vượt

Đọc Thêm »
Lưu Trữ