T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Coi Như Là Cũng Một Bài Thơ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cô Gái -Tranh: Diễm Hạ

Hôm nay là Sinh Nhật / không phải ngày của tôi / nhưng tôi nhớ một người…Sinh Nhật của người đó!

Năm nào tôi cũng nhớ.  Năm nay thì nhớ nhiều.  Tôi nghĩ…sợ mai chiều / tôi quên đi, ai nhắc?

Mai chiều…tôi cũng mất, tiếng đời là Tử Vong.  Cái gì Có cũng Không – cái vòng đời lẩn quẩn…

“Ở với nhau không đặng”, câu ca dao thật buồn!  Tại ai chớ…suối nguồn tóc tơ thời gió chải…

Cây lược cầm xuôi mái, mái chèo…sông rẽ ngang!  Những giọt mưa chứa chan trăng vàng đêm bến Ngự…

Quê Hương của người đó, vườn cau xanh biếc xưa!

*

Không lẽ tôi đang mơ về một Ngày Sinh Nhật?  Ngày tháng thì có thật, hương phấn bụi thời gian?

Mây trắng đang lang thang trên đầu tôi trời ạ…Giọt lệ lăn trên má của người đó khô chưa?  

Coi như là có mưa…Mưa Bóng Mây cho đẹp!  Coi như tà áo khép nắng mùa Xuân thật thơm!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022