T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tư 15, 2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: BẾN ĐỢI

(tặng G) . Chẳng rình em tắm như người ta Anh sỗ sàng dụ em buông thả Vội vã thành đàn bà Ngẩn ngơ làm “vợ người ta” Em mặc miệng đời bủa vây mai mỉa Lời yêu nuốt sâu cuống họng Em thị phi khác thường… . Anh cưới vợ rồi Em lấy chồng

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Coi Như Là Cũng Một Bài Thơ

Hôm nay là Sinh Nhật / không phải ngày của tôi / nhưng tôi nhớ một người…Sinh Nhật của người đó! Năm nào tôi cũng nhớ.  Năm nay thì nhớ nhiều.  Tôi nghĩ…sợ mai chiều / tôi quên đi, ai nhắc? Mai chiều…tôi cũng mất, tiếng đời là Tử Vong.  Cái gì Có cũng Không

Đọc Thêm »
Lưu Trữ