T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

TUYỂN TẬP “VĂN NHIỀU THỂ LOẠI” CỦA NỮ SĨ VI KHUÊ (1931-2018)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

NỮ SĨ VI KHUÊ TRẦN TRINH THUẬN CÓ MỐI CHÂN TÌNH GẮN BÓ VỚI CỎ THƠM TỪ NHIỀU NĂM.SAU KHI BÀ QUA ĐỜI NĂM 2018, TRƯỞNG NỮ CHỬ NHẤT ANH CÓ TẶNG TÔI MỘT THÙNG SÁCH, 
TRONG ĐÓ CÓ NHIỀU TÁC PHẨM CỦA BÀ VI KHUÊ  VÀ CÁC TÁC GIẢ KHÁC.
TÔI THÍCH QUYỂN “VĂN NHIỀU THỂ LOẠI” PHÁT HÀNH NĂM 2008 VÀ CẢM PHỤC NGÒI BÚT
ĐA DẠNG CỦA BÀ.
THEO YÊU CẦU CỦA TÔI, CHỬ NHẤT ANH ĐÃ GỬI CHO CỎ THƠM TUYỂN TẬP NÀY
VÀ CHO PHÉP TÙY NGHI SỬ DỤNG.
HÔM NAY TÔI ĐÃ ĐEM LÊN WEBSITE CỎ THƠM VỚI LINK DƯỚI ĐÂY:
https://cothommagazine.com/wp/van-nhieu-the-loai-vi-khue/
THÂN MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG LÃM,

PHAN ANH DŨNGRockville, Maryland USA


Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống.