T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Võ Định Hình: CHÀO THÁNG BA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print


Tháng ba những tưởng bình yên
tháng ba một người gãy súng*
tháng ba triệu người gãy súng
hành trang thổ huyết bên đường

.
Tháng ba cái bình đông thủng
nước nôi cạn kiệt máu người
hỏi thăm đường đi viên đạn
chiếc giày xô lạc đâu nơi

.
Làm sao bám giề lục bình
chết cả mầu hoang tím biệt
làm sao thở làm sao nghinh
ngọn gió chiều như dao kiếm

.
Ngọn tóc bết vào múi giờ
kim giây đâm thủng mình phút
người treo cổ lên đời thơ
tạ từ hồn thiêng bại liệt

.
Chào mi đạn đồng tuẫn tiết
màu cờ sắc áo uy linh
con đường vùi nông huyệt đạo
tháng ba biển khóc một mình
.
Võ Định Hình
1 tháng 3, 2022


*Tháng Ba Gãy Súng, Cao Xuân Huy

©T.Vấn 2022