11/10/2015
Hoàng Xuân Sơn: vô phương

clip_image002

Đường vào cuộc sống – Tranh: Mai tâm

 

điều đang lạ nghĩa là điều chưa đến

như con người chết trước lúc sinh ra

mọi cánh cửa trần gian đều đóng kín

chỉ còn một ngõ ngách hiện dịch ta bà

 

bó đuốc cầm. hay cây nhang cùng thế

điểm rọi soi mù mờ thế gian

chỉ có hương trầm nay mai lẩn khuất

một giọt sương nơi định chế ba ngàn

 

khi mặt ngửa với phiên trời chưa đáo

vẫn thấu nghe từng nhịp đắng vô hồn

hòn đá lửa chập nhau hoài không lóe

một đêm về tìm tia nắng cỏn con

 

mình thiệt nhỏ như lúc còn bé dại

vẫn leo hoài chưa tới hạn đôn quân

cầu thang tuột sải lưng buồn cách lý

rừng âm mưu. và đáy thuỷ không quần

 

hoàng xuân sơn

9 nov. 2015

 

 

 

© T.Vấn 2015