03/24/2016
Hoàng Xuân Sơn: mường tượng về chân dung. và tác phẩm. rừng tre – tiễn biệt hoài khanh

clip_image002

câu ca dao nào cũng gợi nhớ

câu ca dao thời đại chẩy theo sông

băng qua nhịp cầu

nôn nã đi về kiếp đời sầu tư hằng hà vô lượng

qua sông là một nhịp cầu

qua tôi là một kiếp sầu vô chung

tôi nhớ ông già ấy

tóc trắng. rịn

âm âm vạt đời thiu thỉu

miệng mếu. cười điệu buồn châu phi

tiếng trống vẫn bập bùng đâu đó

trong đôi mắt tinh anh mầu thơ sáng

lục bát tỏa âm rền

qua rừng tre nghe sấm dậy

 

sói hoang đồng nội giờ đã xa bầy

tôi vẫn nhớ

mường tượng ra ông già bạc tóc ấy

tay cầm đóa hồng đi trong gió bấc

nghe tuổi sương chú còng gió

theo chân trẻ nhỏ đồng xanh

về thăm lại bầy dế trũi ngày ấu thơ

chúc ông già lặng ngắm bình yên

nơi tặng phẩm của rừng

 

R Ừ N G T R E

Tiễn biệt Hoài Khanh

 

Thôi về

sấm động rừng tre

lá xuyên tâm

mật

lá đè thân nghiêng

chao ơi

              lâu quá

                            diện tiền

e ba vạn quyển

nghìn thiên

một tờ

đầu đời

ở vậy rất thơ

xế đời ở vậy

rất bờ bến

trông

 

HOÀNG XUÂN SƠN

novembre 2003 – mars 2016

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016