07/06/2016
Hoàng Xuân Sơn : trăng. với thềm cổ sơ

Trang voi them-LN 

Ảnh : Lưu Na

ngoài ngõ phế liệu.  đêm

cổ cánh nâu

sắt chóa vào xích mắt biện hành

màu sơn nhân thế

bóng kẻng

tiếng la thâu đêm ngần ngật chun vào mây

chui tọt vào trăng

vết nhờ một mảng sương thu hình

ngửa thềm dang uống.  từng sô nín thở

cơ bắp của đất và gân cây

cuồn cuộn sợi người thập thò ngách xó

chiếc sào dài thiếu một khúc

lên đàng ai oán

 

thoát ra khỏi thiên kềm lụy khắc du

người cứ lờ vờ mồ côi đồng lõa

nhúng

nhính

tất cả nguồn cơn tiếp thị trần truồng

không còn một manh áo cận duyên

ốm tong thuyền.  chiều đứng phồn ma mị

không chắc gì ngón chỉ chỏ

xâu trúng một lần phiên ngôn

nói tiếng trăng.  liệu đêm còn nở

từ mấu thơ lum khum mũi liềm

rần rần đêm bán dạ

đời góa lạnh hơn không

 

 

hoàng xuân sơn

18 mai 16

 

 

©T.Vấn 2016