09/26/2016
Hoàng Xuân Sơn: 10 phiên. thai bờ. giong

va%cc%a3c-bay

Vạc bay – Tranh : Mai Tâm

10 phiên

 đi về

cồn lục hoang vu

mới hay châu lục đã

vùvù                              bay

bình nguyên có bát trăng đầy

dưới thung âm ỉ

một vài suối thiêng

cầm tay mừng rỡ trận tiền

còn đây với đó

nhân duyên thập thành

 

thai bờ

 thơ giùm tôi

lơ giùm tôi

con ong cái kiến

mộ đời lung lay

giùm tôi.  một chút ban ngày

một chút đêm lững thững

bay.                      ngoài rừng

giùm tôi

cạo dọc sống lưng

khai thông huyết dụ

đỏ bầm tương lai

lật giùm tôi một quân bài

đỏ đen cọ cứa

cả hai mặt buồn

 

giong

 giờ này mình tuồn đi chơi

tránh voi.  bả.  lú

xấu đời.  mặc.  trây

đẹp làm chi một ngón gầy

một cong liềm nguyệt

một đầy hung quang

cứ-giờ-này-mình-lang-thang

qua hồ thuỷ mật

xuống tràng khâm thiên

rồi ôm mặt

lạnh như tiền

trố hai đồng tử

cơn điên mỹ miều

hoàng xuân sơn

13 sept. 16

 

 

 

©T.Vấn 2016