04/14/2017
Hoàng Xuân Sơn: ba câu. chấm. xuống hàng

clip_image010_thumb.jpg

Ảnh (HKL)

ra về đốt một cọng râu

em trong nhất quán thì thào chuyện xưa

thì ngàn xanh.  mấy

cho vừa

 

trời mưa ướt áo chuyện thường

mưa không uớt đất* con đường mình đi

lũ                 ban chiều.  có

đôi khi

 

mình đi

trần trụi hai chân

sơ sơ bỗng gặp người thân

chốn nào

nằm gần ổ lửa

chiêm

bao

 

bích xanh mà xuân cũng xanh

vẫn là núi cụ nghe mình thốt thưa

trời lâu hung

răng

chưa mưa

 

nơi kẽ gió một mùi hương

sớm mai thoa dịu vô thường nỗi đau

thống phong

là bạn của bầu

 

áng chừng.  chín

rộ tư duy

vàng hoa này cũng ôm quỳ

dáng đau

người còn thất lạc đâu đâu

 

ho thời rát họng. chứ gì

hát thời bỏng cổ

rề

mi

sụt trồi

nốt pha biết lặn về trời

 

thoát ra từ chỗ bốc hơi

mình còn nán lại giữa đời u u

gió mang tai

hạo

ù ù

 

gác qua gác lại một hồi

mình nghe chạm thấu đáy nồi rưng rưng

chỗ mất ngủ

còn

sáng trưng

 

thủ pháp là tháp phủ gì

bóng cờ hưng liệt

hay mi chớp buồn

lệ mừng

cũng có khi.  tuôn

 

chừng nào viết được câu hai

câu nhất sẽ hóa thành loài rêu rong

câu ba chặn cửa

thông đồng

 

hoàng xuân sơn

thượng tuần tháng tư, 2017

 *nhan sách của Trùng Dương

 

 

 

©T.Vấn 2017