10/08/2019
hoàng xuân sơn: hù cái, thơ

 

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

 

 

 

ẩm

 

chén rượu bọng.  nhướng thị

ngờ

bơi người có hạn

càn khôn biển

nguyệt hồng sa môn

đúng điếng

 

 

ngụ

 

mưa trên hoa

súng dặm bèo

thanh cư

vốn ở tỳ kheo

chuông lá vàng

ngân

trụi

 

 

phân

 

núi.  là núi?

không phải núi

tơ thiều

mảnh dụi ngân quang

ghềnh đâu

ghềnh

khúc nhặt

 

 

ảo ảnh

 

bước qua cầu trăng

lơ phơ

mọc

xa mấy nhành dương

mù độ đường

hồn ai đốm

 

hoàng xuân sơn

 

 

 

©T.Vấn 2019