09/17/2020
GEORGIA DOUGLAS JOHNSON: Common Dust – Bụi Trần (Lưu Na chuyển ngữ)

 

Vạc bay – Tranh: Mai Tâm

(Giữa tang tóc của đại dịch, giữa hỗn loạn xã hội vì chuyện kỳ thị sắc tộc, và nỗi buồn mất mẹ, bài thơ COMMON DUST như một lời nhắc nhở cái đồng đẳng của thân phận con người: tất cả chúng ta đều là cát bụi, rồi sẽ về cát bụi.  Bài thơ như nhắn nhủ chúng ta hãy làm hòa với nhau và làm hòa với chính mình. LN).

Common Dust

BY GEORGIA DOUGLAS JOHNSON

And who shall separate the dust

What later we shall be:

Whose keen discerning eye will scan

And solve the mystery?

 

The high, the low, the rich, the poor,

The black, the white, the red,

And all the chromatique between,

Of whom shall it be said:

 

Here lies the dust of Africa;

Here are the sons of Rome;

Here lies the one unlabelled,

The world at large his home!

 

Can one then separate the dust?

Will mankind lie apart,

When life has settled back again

The same as from the start?

 

Bụi Trần

Lưu Na chuyển dịch           

 

Ai  người phân cát bụi

Khi tất cả sẽ là

Mắt nào rọi mê muội

Bí mật cõi ta bà

 

Đâu giàu nghèo quí tiện

Đâu đen trắng đỏ vàng

Hay thân phận làng nhàng

Vẫn một lời sẽ phán:

 

Tro  Phi châu áp bức

Cốt La Mã kiêu hùng

Xương vô danh tiểu tốt

Đều mộ đất khôn cùng

 

Ai rồi phân cái bụi

Nhân loại có chia mầu

Khi rã tàn hơi thở

Về lại thuở ban đầu

Lưu Na

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020