05/31/2016
Sử Mặc : vòng hãm & đại sự & tưởng tượng

Đá

Đá – Tranh : Tâm Mai

 

vòng hãm

đồ lề

chảy xuống thân vai

mắm nêm dùi đục

chấm dài tương chao

em ơi.  một chúm anh đào

hoa đâu chịu nở

thoái trào vô vi

trùng vây hãm mình

toan đi

chỉ tên

vạch mặt

xuân thì trớ trêu

 

 

đại sự

chắc gì rút một chân

chân còn lại

đỉa không bám

 

 

tưởng tượng.  từ quán nửa khuya

người đờn ông gắp mìếng

thịt nướng chả quơ quơ

hỏi có chắc không độc

đấy chứ

 

người đờn ông đối diện

lắc lắc đầu bảo chỉ

có người chết cá không

chết đâu mà sợ

 

sau khi tu cạn chai

bia vũ khí sát thương

đi lạc đường

 

 

Sử Mặc

20/25 tháng 5-2016

 

 

©T.Vấn 2016