01/31/2017
Sử Mặc: thơ con gà

 

Gà Trống

Gà Đinh Dậu – Tranh: Mai Tâm

 

 thơ con gà

đầu năm chim giả tiếng gà

tiếng ma-dzê gọi mày là duếch-nam

bỏ mẹ.

ghẻ tàu

tràn

lan

rột rột gãi tới

hở hang sườn đồi

con gà cục tác ông giời

tự vì con nhím nằm chơi giữa đường

xì dầu vị yểu nước tương

con giun.  cái vại.  bờ tường lam nham

mạ còn múc nước ngoài am

thần đồng

tượng gỗ

làm xàm như nhau

gà gáy

tét họng canh thâu

đ(ờ) m(ờ) nỏ sáng

thiệt rầu cơm canh

 

 

[ạp]  tình gà duyên vịt

thượng đội hạ đạp

trên đớp dưới cạp

trên răng dưới lạp

[xường] đeo lủng lẳng

con vzịt ấm đầu

khạp khạp khạp khạp

 

 

 

xuân ngặt

nựng nạo thần đồng cối kê

ngũ cốc mười năm chưa giả

xuân phún trào ở bên lề

rửa hun một lần bóng nhọ

 

vết chim ngang trời cắt cắt

u u đỏ miếng thần phù

nêu cao nhón vừa tay mọc

nguyên lương trồng một phiến tù

 

xuân ở xuân về trốc gốc

cát du còn một nạm đất

chừng mô lửa cháy thành bùn

bôi trét.  xóa tất tần tật

 

Sử Mặc

tháng giêng Đinh Dậu

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017