02/21/2017
Hoàng Xuân Sơn: mâu khúc

_MG_4902

Ảnh: Lưu Na

                  bạn chỉ có một cái khiên

                             làm sao ngăn nổi mù trời kim nhọn

 

một năm 365 ngày đuôi rắn nằm đâu

người vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hình sự

nhảy múa nhảy múa

hình nhân.  tiếng

và lời

nơi bộ tộc một khều gai nhím cũng đủ làm đau thần trí

tôi sống lênh đênh

thở lềnh bềnh

qua những chặng đời trôi nổi

áo bứt khuy thả trần

ống tay mưng đầy bụi

nói gì mái ấm đêm qua

bữa nay đã xiêu tường lột cột

tôi muốn hỏi thông xanh bên đường

sao làm được người đứng thẳng

mây là mây hà xứ

khi mùa sen tán luân vũ ngợp ngời

mưa hay nắng khác gì đâu

đất đã xói mòn

cứng xơ con suối mềm thương tưởng

ngày chúng mình học việc nhau

tình yêu chấp chới muôn tờ tự thú

nếu anh còn trẻ* tôi đâu còn trẻ

cố mình lấn lướt

bơi qua chiếc bóng đổ dài

buổi chiều phương trận

hoàng xuân sơn

mười tám tháng tám mười sáu

*thơ Hoàng Cầm

 

 

 

©T.Vấn 2017