03/03/2017
Sử Mặc: không gian hạm

 

chuyentauvenam-crop

Tranh: Trần Thanh Châu

 

ngăn ngắn

những chai nước ngọt mini

bọn người lùn mã tử

trong thế hệ của thần đồng

ba la thần tượng

chỉ có loài trùn

cao hơn mặt đất

 

 

trên sân

gió thổi bay váy nàng cũn cỡn

chiếc gậy tung hoành trên sân

bóng thì tròn

chân giày xỏ ngang

nàng mặt dọc

 

 

bila hault

bạn bảo tiệm rượu đương sale

nhanh tay bợ về

chẩu chẩu

sợ để lâu

mât rầu quên đỏ

 

 

bài

bộ dạng nường

giống con nọc đượng

bài tới xới bài cào

bới tài ầm ầm

con

mỏ nhọn

 

 

hộ khẩu

CM trong xó ngách

cờ mờ trổ lông nách

hắc ín bôi nhựa đường

cái hủ lô tách bạch

 

chúng na một nồi cơm

quậy nát bét thành cháo

chúng tở mở reo hò

chia nhau rừng bát nháo

 

 

cựu thù

bên ngoài tầm đạn

tôi bắn trúng bạn

sức người có hạn

sức thơ vô hạn*

 

Sử Mặc

17 tháng 2/2017

*Nguyễn Chí Thiện

 

 

 

 

©T.Vấn 2017