04/05/2017
Hoàng Xuân Sơn: đọc lại thanh tâm tuyền qua EE

 

TTTDTC2003

“Những người đã chết xin có mặt
Những người còn sống xin giơ tay”
(Thanh Tâm Tuyền) 

Tranh: Đinh Trường Chinh (Nguồn: Gio-o.com)

 

lớn.  lớn dậy mãi thi sĩ

rồi chết cùn mằn thân hoẵng rừng sâu

cháy than đen.  rễ                          gấu

mũi tên xé gió.  và tuyết

và huyệt lá

chôn những bài thơ

 

đăm đắm mắt.  đăm đăm khói

nheo mơ về cuống phổi.  tà lung

rậm hít bóng mặt trời.  sau lưng gụ

búng miệng khạc.  đêm gập trời

xuống gối

 

đóm máu nhòe sao

chiếu trăng                           cờn cợn

nhà xanh treo nóc.  vườn.  miếu đình

chùa khảm cong                 viền

ngón tay móc chùm hậu diện

khuôn mặt nữ.  khánh tận điềm nhiên

 

những tờ giấy bổi vỗ vỗ bàn tay

tang mít.  trống

hưhư

 

phải thì thào                        suối

bàn chân.  kìa.  bàn chân nõn da

cái trắng nào cũng nhờn nhợn

pha xanh.  mắt hoắm sâu

 

đừng nhìn như thể.  tôi.  đã chết

thi sĩ đã hết

thời

làm thơ

 

HoàngXuânSơn

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017