04/19/2017
Hoàng Xuân Sơn: chiến sự& thúc thủ

anh o day 1

Tranh (Trần Thanh Châu)

 

dài như một khấc mơ

tôi đã chạm.  đã khều những hạt men

vàng

thời tuyệt tự của kẻ du canh

bói ra hồn đất

ai cho lúa

và ai phá rừng

rượu máu trào dâng điền thổ

rỏ xuống mảng xương bầm thối

ngàn năm huyệt mộ

tro úng phần đời

chỉ có lửa bùng phơi phới

trong tay lũ xây kén hòa bình

lửa kiếm phà qua trảng lớn

làm sao nhìn lại một hố bom

mây trời lơ lửng

để lắng nghe lời nghiến đay cuộc chiến

rì rầm đồi nương cống rãnh

trên cánh cửa gỗ màu nâu chỉ còn hai con mắt bạc

lửa tròng vàng năm khỉ

thò tay tháo chốt biên phòng

gió lùa đi mất

 

 

thúc thủ

 

xuội lơ trong đời

có khi hình hài xáo trộn

khi nghe được gió vàng đồi cây

trong tuyết

những mái nhà

thu lại lều bạt trú phòng

chiếc cọc nhọn gút thắt

cò kéo bứt tung dây nhợ

lù lèo mùa ám chướng

có khi gió máy phùng cơ bắp

hà hơi nhọn.  khô

bửng mắt chói lòa           phà tuyết đắng

cọ cứa khúc mơ

đầu giường những bước chân

lết đi ngoài xa vắng

khi xuội lơ

trần

thõng

vũ điệu tay mù mờ

tôi nom thấy em

giữa khung tường trắng

 

 

hoàng xuân sơn

14,15 fév.  2016

 

 

 

©T.Vấn 2017