05/23/2017
Hoàng Xuân Sơn: tu tập

ta van co nhau-1

 

Tranh: Trần Thanh Châu  

đọc thơ với trần mạnh hảo

 

lê la đầu chợ văn

những bài thơ chữa lửa

những tung hô cáo cầy

phừng phừng cơn rặn đẻ

 

không đẻ cũng không sao

cứ rề rà chất đống

mống đụng mông đụng mống

sản hậu loạn cào cào

 

một chòi ôm một chòi

chùn chụt môi háp má

cuộc đăng đàn loi choi

túm thiên đàng loạn xạ

 

thánh sống cũng đặng phong

quỷ chết đã siêu phong

một hai bầu sinh tử

cái húm đội lòng vòng

 

hoàng xuân sơn

(ở denver)

 

©T.Vấn 2017