05/30/2017
Hoàng Xuân Sơn: lờ xờ & giao châu

Những vòng đời

Những Vòng Đời – Tranh: Tâm Mai

 

lờ xờ

những bài thơ lùm xùm lòe xòe

xây xẩm vầng trăng muốn thắt cổ

những aó cộc gươm cùn tráng sĩ hề

làm thấp khớp hàng cây đứng trên đất

chịu vào giấc mơ bệnh hoạn

hôm qua một cánh cò rỉa lông trắng

rồi sắp vào hàng

tự tận

 

giao châu

tống táng khi mồ chưa yên

điểm vào đâu

thái dương làn gì có huyệt

mặt trời đã chết

trong đống cỏ rơm

 

ngón chân thò ra khỏi giao chỉ

tora tora

kong là khỉ

không có vua ở đầm lầy hắc ám

châu đầu đấm bùn

ngọp

họng thư bụng chữa

chang bang lề mề ngày tía má

đô hội mở toang hoác

chập lại một dây

những bộ trống chầu lạch bạch

 

hoàng xuân sơn

tháng tư 2017