06/03/2017
Sử Mặc: vô xứ

Lối vào phố Cổ

                    Tranh (Tâm Mai)

 

[đọc lại Cao Tần vài chục năm sau]

 

cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở

điều đương nhiên của thế giới tụt quần

cứ tức ngực như mình đương hít thở

cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân

 

cứ để gió cuốn mây về nguyên thuỷ

hài nhi thơm một đóa lạnh trần tình

hoa cứ nở cho mùa màng thâm xứ

nối đuôi người nhìn mặt lạ cùng đinh

 

cồn lún bãi hay bần cùng phố chợ

bọn người lùn mơ chiếm lĩnh xa hoa

nơi công viên chó ngáp rất thầm lặng

xúi người điên tự xử với tam tòa

 

cứ sủa tới thêm tung hoành bát nháo

cái mắc áo đầu hôm lộn tùng phèo

lũ quỷ sứ có quần không chịu bận

cứ lờ vờ giương mặt lợn đầu heo

 

mốt mai hết lùng ra căn cước

hài nhi ơi bé bự xới tông đồ

nị-ngộ-ngươi-ta lần hồi đánh cược

mả khép lại rồi hết cửa chui dzô

 

Sử Mặc

29/7/2013

 

 

 

 

©T.Vấn 2017