07/14/2017
Hoàng Xuân Sơn: chưa có tựa đề

F==IMG_3831

Ảnh (HKL)

 

làm phù phép một lúc lâu

rồi lọt xuống nguồn cơn bỉ võ

hình chất chồng lâu la chẳng ra đường nét

hắn quét lia máy ảnh về phía bụi bờ

con mắt rắn lọt thỏm

giờ này chỉ có đám rong khô hiện hình

nước lặn đâu mất

 

phố dại thì đồng xanh mang

qua những kẽ nứt mắt thò lò

tân trang đùn điếc phấn son rẻ tiền lỗ chỗ

ả điếm bị cướp giật ngồi khóc khóc hu hu

túm áo tượng đài vô cảm

 

tôi lề mề bưng

thơ ca hũ nút

cứ phừng phừng lửa mà sao

tro cốt lâu năm chưa nhừ

chưa thiệt nhừ những bài thơ vô vị

như sạn cát

mặt nạ chiều trôi

 

đêm khóa cổng nghe bọn săn lùng

sục sạo hành tỏi lẫn nhau

đi là đi là đi phanh lại không kịp [*]

dồn đống mai sau

hoàng xuân sơn

[*] . . . đi là đi là đi lên chót vót góc núi . . .

Đoàn Lữ Nhạc – Đỗ Nhuận

 

 

©T.Vấn 2017