12/10/2017
Võ Định Hình: bờ hờ mak jịk

zing_kieu

Ảnh (Nguồn: Zing.VN)

 

s(x)áng ngồi  r(d)(g)ặn mãi không

r(d)(g)a

tổ cha táo bón

x(s)ây  nh(d)à  thiệt l(n)âu

mẹ họ

jữa kơn đ(l)au đ(l)ầu

và kơn đ(l)au đ(l)ẻ

kơn n(l)ào đ(l)au hung?

 

võ định hình

tháng mười hai/2017

 

 

 

©T.Vấn 2017