12/14/2017
Hoàng Xuân Sơn: biết sân chơi dự án

tinh gai tinh trẻ

Tình già tình trẻ – Tranh: Thanh Châu

 

 

biết

ý thức của một cái chân giò

là được hầm trong nồi đất thó

không màu mè riêu cua

không đề cương

không lý luận

chỉ thuần là ngọn lửa

vô tri

 

sân chơi

đòn bẩy tung lên không

cánh đồng việt vị

lùa ra sân chơi hoang

không cần người thổi phạt

lủ khủ những bài thơ bận áo may-ô

đồng bộ

tuột xuống bầu bì

quần xà-lỏn

 

dự án

trong ống chích màu thuỷ ngân

dạn dỉ một chất xám

rút từ óc não kẻ tri hô lâm bồn

ếch vẹo lưng

kinh phong giật

công trình dị dạng đeo phao

sản phẩm của phương án mằn thầu

bạn có thể tiếp nước lèo thay máu

cho những thùng phuy vô can

 

hoàng xuân sơn

30 jul. 2017

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017