02/21/2018
Võ Định Hình: cái gọi là trí thức thiên tả*

BO DOI di My - non coi

Bộ Đội Đi Mỹ – Tranh: Thanh Châu

 

chỉ là một lũ ngu xuẩn

việt

tây

bếp

bồi

bọn nhồng

học tiếng vẹt

đùng đùng

tại sao lại

đùng

đùng

bênh

vực

lẽ chó                     dạy

má làm dáng

tri sắc

ngọn dao cùn

một lũ

vô công rồi nghề

sạn

thận

não xung

đái ra hèn

không phải sạn

tệ hơn sạn

cái gọi là thiên tả

chỉ là một bọn thổ tả

võ định hình

fév.2018

* nhân đọc hồi ký về tập san Quê Mẹ của Thi Vũ

(Gió-O, xuân con cún)

 

 

 

©T.Vấn 2018