03/20/2018
Hoàng Xuân Sơn: nho. cùng bao la

emptied 7 crown

nho.  cùng bao la

                                  mầu nho đỏ

                                                nút môi son

 

nho một chùm

[phẫn hận]

hai hột

khô

người nằm úp mặt

trên mô-típ                   đời

nốt lỗ chỗ

mù tăm hơi

nghe âm huyết mạch

cứa bồi dương quang

nho hột hạt

sái quai hàm

thương ôi bú                 mớm

chàm bàm

bị

quai

 

nho ngập vườn

rượu tràn ngôi

đạp đạp đạp đạp

sinh

hồi

viễn

nho một thiên

uống

trụi bờ

 

hoàng xuân sơn

tháng tết

2018

 

 

©T.Vấn 2018