06/25/2018
Hòang Xuân Sơn: blood

tieng cho sua dem

Tiếng Chó Sủa Đêm – Tranh: Thanh Châu

 

 

cái phông màn đỏ nhìn riết muốn nổ tròng con mắt

trời xanh đội mồ đi đâu

hỡi em áo trắng

đỏ đỏ đỏ

máu máu máu

nhìn đâu cũng thấy máu

ho ra máu

tiêu tiểu ra máu

mửa ra máu

chén cơm đoại máu

máu nhóp nhép đường phố

đỏ ngầu mắt hung tợn

máu nhão nhoẹt hồn đất cao nguyên

máu đảo điên lòng sông biển

máu lãnh hải gọi đất liền

máu rình rang học đường công sở

máu chất ngất nghị quyết nhà tù

máu tâm thần

cọ

quẹt

trên chóp bu ngọn cờ

áo xống lũ bất nhân

 

hoàng xuân sơn

hai mươi tháng sáu 2018

 

 

 

©T.Vấn 2018