10/04/2018
Hoàng Xuân Sơn: cuộc tình

 

 

Hoa Poppy – Tranh: Mai Tâm

 

 

với da trời. mượt.  xanh xao

áo em mặc kín

điệu chào thanh thiên

khép lại từ khúc

ngoan

hiền

rồi trắng hết cả mùa

hiên thuý về

bây giờ tình nhẩm hương mê

một chữ vón vén

câu thề vĩnh ly

với thu ký             một lần

đi

đời ghi chép giữa

truyền kỳ nắng mưa

con đường nhữ thuỵ hương xưa

dấu chân mường tượng

vết lùa chim bay

một lần hôn đẫm ngón tay

còn nghe bạt tuỵ cuối ngày vân vi

 

hoàng xuân sơn

19/9/18

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018