02/28/2019
hoàng xuân sơn: bọn/chúng

 

 

 

bọn 


bọn láo

bọn mất dạy

khốn nạn

bọn bồi tàu

bọn uống nước đái chệt

lú hết cả rồi

bọn lú

 

 

chúng 


sao chúng mày uống thứ gì ăn thức gì

không phải nước nôi

chẳng phải thực phẩm rau trái

cơm cháo hàng ngày

đâu có sản ra lũ ma quái

đần độn đến thế

mẹ đâu có đẻ ngược

a!  bọn chúng mày trồng chuối ngược

tuyệt đỉnh công phu

tự hào

nhẩn- nha- nhấm- nháp

cái chúng mày thải ra

hoàng xuân sơn

21 feb.2019

 

 

©T.Vấn 2019