05/09/2019
hoàng xuân sơn: hậu tháng tư

 

Đá – Tranh: Mai Tâm

 

 

một đoạn

 

mưa lả.  vào tháng 5.  còn rét

nắng.  ửng chút xuân.  rồi phụt tắt

ngửi mùi thuốc súng ở bên trời

hôm qua.  hôm nay còn giết chóc

 

[ở 4 góc đời lũ người điên

thèm sát nhân tới mức độ ghiền]

 

 

mưa xuân

 

mây cao cẳng

đứng

trong sương

bước đi một bước

trời buồn diết da

mưa xuân

lành lạnh

như là

tiếng khóc thút thít

đổ òa lên tim

một manh áo cũ đi tìm

hồn thất tán

giữa mùa viêm nhiệt

cuồng

bây giờ tháng lạnh tình suôn

hỏi em còn nhớ

hậu tuồng xa xăm

 

hoàng xuân sơn

2 tháng 5 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019