05/13/2019
hoàng xuân sơn: mìn

Không tên – Tranh: Thanh Châu

 

một đứa diêm dúa đứng đầu nhà dân

một kẻ sát nhân thập phần thổ tả

đất nước tôi sản sinh toàn của lạ

một trự rủng rẻng ca cẩm mình

một nường được tung hô tá lả

đúng quy mô hội chứng mẹ mìn

đất nước mình

chăm phần chăm xịn

hết đi bão đi mây

lại ùn ùn đón gió

cờ quạt rủ nhau

lên ngôi rầm rộ

 

hoàng xuân sơn

tháng 5 mười chín