05/17/2019
hoàng xuân sơn: tà ru*

Anh Ở Đây – Tranh: Thanh Châu

            

chào mừng anh ba

 

tà ru

hay lắm, tù ra

ủ tờ đáo hạn

tà tà

go

home

ngón tay cao.  vượt

cái đồn

V(ê) là chiến thắng

rợp hồn nhân văn

vượt trên tất cả

chúng

thằng

có vinh có nhục

khó khăn nào sờn

ra tù

còn đấy giang sơn

còn sức còn vóc

ta còn

đánh trâu

đánh cho mặt ngựa cúi đầu

 

hoàng xuân sơn

tháng 5/2019

*chữ Tưởng Năng Tiến