11/19/2019
Hoàng Xuân Sơn: G I Â Y P H Ú T

Em bình thản đưa tay cho chúng trói

Khác gì đâu bọn khuyển ưng

Nơi nào cũng thế

Cũng đầu lâu ngạ quỷ

Mặt nạ đen

Vòi rồng xối máu

 

Đêm nay chúng có thể trói em

Bẻ quặt tay em

Chúng có thể hành hung các bạn em

Bằng hơi cay gậy gộc

Chúng có thể cào nát hiện trường

Nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đấu tranh

 

Không thể nào chúng trói hết

Tự hào tuổi trẻ

Và niềm khát bỏng tự do

 

Hoàng Xuân Sơn

Tối 17 tháng mười một, 2019

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019