12/27/2019
hoàng xuân sơn: L Ạ N H

clip_image001

 

Rờ đâu cũng thấy lạnh

thực phẩm

chăn

mền

câu thơ biếm vào số lẻ

nước. nước lạnh ré

nơi góc tối

hằng hà đóng băng

không còn ai trượt tuyết giờ này

tuyết. và máu

những ngón tay

đông

cứng

ly rượu đỏ

lấm lét màu cờ

 

hoàng xuân sơn

24 tháng mười hai 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019