10/17/2020
h o à n g x u â n s ơ n: Giãn Cách Đời Mới/Lá Tình

clip_image001

m ù a c á c h l y, t r a n h c ủ a d u y ê n

 

 

G i à n  c Á C h  đ Ờ I  m Ớ I

 

Chỉ riêng ngày rụng xa xăm

mà đêm đã lỡ ăn nằm với ma

tôi dần xa

tôi

dần

xa

tôi xa hẳn khúc la cà

với tôi

em biết không

đứng

hay ngồi

nhiều khi cũng khác nằm chơi

một mình

 

 

 

l Á t ì N h

 

clip_image003

 

Tựa lưng sương

ướt vai cầu

nghe tôi chiếc lá bay mau về tình

X.20

 

h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

©T.Vấn 2020