11/11/2020
h o à n g x u â n s ơ n: c H I ế n t R A n h

Viên đạn cũ – Tranh: Thanh Châu

 

 

[collage FB Hồ Đình Nghiêm, Một Thời Để Yêu Một Thời Để Chết]

 

sự cựa mình của đêm

hơi thở nông cánh rừng

những đám mây tự sự

chiến tranh ôi chiến tranh

 

thân thể đêm tịch mịch

thở qua ranh xóa nhòa

im lặng.  và im lặng

thai huyền một chiếc hoa

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

10 Nov. 2020

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020