06/21/2021
Hoàng Xuân Sơn: Chiều mềm khói sương

Chiều đông – Tranh: Mai Tâm

 

 

 

c  H  I  ề  u    m  Ề  m    k  H  Ó  i    s  Ư Ơ  n  G

{ ỉ ôi lời mộng

eo sèo điệu mơ}

 

Tôi nghiêng trong chiều khói hồ bay(*)

thở thêm lưu luyến của sương ngày

để khi chết chậm hồn man thảo

nghe điệu lan buồn rượi ngón tay

 

Nghe hồn chinh chiến khúc cổ dã

cây đứt rừng mầu nắng xiên rêu

ôi những vi sinh bám hồn mục

đã xanh theo bình tịnh chuông chiều

 

Tôi biết năm xưa tiếng đại hồng

chung vào chung cuộc mấy niềm chung

mà chim gõ kiến trên đồi mịch

hòa với bao la chút mịt mùng

 

Và rồi đứng lại trong hơi thở

đời đã âm u một mái nhà

còn mong chi nắng thêu huyền lục

áo đã lạnh rồi mưa đã qua

 

Dấu bui môi hôn phút lệ cầm

có còn ghi lại phiến triều âm

về đâu con sóng từng nghe cát

rịn dưới chân đi những bước thầm

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

18 tháng sáu, năm hai mươi mốt

 

(*)Khói Hồ Bay, thi phẩm Nguyễn Tường Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021