07/26/2021
Hoàng Xuân Sơn: VÀI NGẪU KHÚC TẠM CHIẾM

clip_image001

tranh: Roberto Matta

 

[n h ữ n g n g ư ờ i]

người con gái dắt chó
người con trai đuổi bắt thỏ
rùa vẫn chậm lụt
chó. thỏ. rùa và đờn ông
người đàn bà đứng ngó

 

[n ệ n]

cứ búa nện xuống rồi đinh sẽ hay(*)
cứ đóng rịt chặt chỗ phơi bày
nghìn năm thi thể và manh mún
một chút bụi đời. bay vẫn bay

 

[tiếng chuông] (**)

nàng khi có khi không

hai mắt nhắm lại

vịt vờ

 

[s i n h v ậ t]

//

tôi thương những người khổ sở tạo dáng

sống băng hăng

tâm không yên

//

tạo hóa không vậy

nắn cục bột

rối phủi tay

 

[q u à n g]
bác vật thành bác cổ
bá vai quàng cổ
lũ nhi đồng tủn tun

 

[tía tô và bánh mì]

tía tô có mùi nhật việt
lá xanh ôm mặt tím
những chiếc răng khôn lớn lên từ nhục cảm
chúng ta ăn hết mọi thực phẩm trên đời
ngoại trừ tinh bột
khi lũ bánh mì bị kết án treo

h o à n g x u â n s ơ n

21.7.21

 

(*) Du Tử Lê : Cứ hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay

(**) từ facebook Thanh Dang

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021